Er wordt nationaal en internationaal op veel verschillende niveaus American Football gespeeld. En daar horen ook verschillende regelsets bij.

Momenteel hanteren wij in Nederland de regels van de NCAA, de Amerikaanse organisatie voor studerende sporters (het zogenaamde “college football”). Deze komen in grote lijnen overeen met de regels van de NFL (de Amerikaanse profcompetitie), maar er zijn ook zeker een aantal grote en minder grote verschillen.

Nationale teams spelen volgens de IFAF regels, de internationale American football bond. Ook Europese wedstrijden tussen verenigingen uit verschillende landen én nationale wedstrijden van ons omringende landen worden volgens de IFAF regels gespeeld. Daarom streven wij er als AFON naar om met ingang van het seizoen 2019 / 2020 ook in Nederland volgens de IFAF regels te gaan spelen. Dat maakt het voor onze officials gemakkelijker (omdat dan niet langer twee verschillende regelsets beheerst hoeven te worden), maar ook voor Nederlandse teams die nationaal en internationaal spelen.