Er wordt nationaal en internationaal op veel verschillende niveaus American Football gespeeld. En daar horen ook verschillende regelsets bij.

Tot en met het seizoen 2018/2019 zijn binnen de Nederlandse competities de NCAA regels gehanteerd. Nationale teams spelen echter al lange tijd volgens de IFAF regels, de internationale American football bond. Ook Europese wedstrijden tussen verenigingen uit verschillende landen én nationale wedstrijden van ons omringende landen worden volgens de IFAF regels gespeeld. Daarom hebben wij als AFON het voorstel ingediend om met ingang van het seizoen 2019/2020 ook in Nederland volgens de IFAF regels te gaan spelen. Dit voorstel is op 15 juni 2019 aangenomen. Dat maakt het voor onze officials gemakkelijker (omdat dan niet langer twee verschillende regelsets beheerst hoeven te worden), maar ook voor Nederlandse teams en spelers die nationaal en internationaal spelen.

Vanaf het seizoen 2019/2020 hanteren wij in Nederland dus de regels van de IFAF. Deze zijn afgeleid van de regels van de NCAA, de Amerikaanse organisatie voor studerende sporters (het zogenaamde “college football”). Onze regels komen in grote lijnen overeen met de regels van de NFL (de Amerikaanse profcompetitie), maar er zijn ook zeker een aantal grote en minder grote verschillen.